Privacyverklaring Fetim B.V.

Fetim B.V., onderdeel van Fetim Group, acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij houden ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als we het in deze privacyverklaring hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee Fetim B.V., onderdeel van Fetim Group. Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen

Verzamelen van persoonsgegevens

Bij gebruik van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief telefonische of via correspondentie verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • CV
 • Motivatiebrief     

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een offerte op te maken;
 • Om informatie te verzenden of onze nieuwsbrief;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om de producten en diensten te leveren waar u ons om vraagt;
 • Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren;
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en uw gebruikservaring te personaliseren;
 • Om met uw surfgedrag en aankopen online advertenties en andere marketingcommunicatie van Fetim (en haar partners) aan te laten sluiten op uw interesses;
 • Om met u in contact te komen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, of u neemt met ons contact op;
 • Om u mogelijk te verwelkomen als nieuwe Fetim-collega.

Marketingcommunicatie

Wij kunnen, naast de informatie op onze website, u ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten.
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Social media

Indien u via sociale netwerken, zoals Facebook, Google+, Instagram of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geeft u toestemming om uw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eigenlijk alle informatie die u vrijwillig met ons deelt.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U dient de voorwaarden en de privacyverklaring van social media goed te lezen, voordat u persoonsgegevens invoert: wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies. 

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Indien wij bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, selecteren wij deze bedrijven uiterst zorgvuldig.
Indien wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken zodat zij uw gegevens veilig bewaren .
Wij delen uitsluitend minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners en uitsluitend indien noodzakelijk of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Fetim Group

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Fetim Group aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die een eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring niet is opgenomen. Indien dit noodzakelijk is, delen we minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen Fetim Group. Bijvoorbeeld om gewenste producten en diensten te kunnen leveren, om onze producten, diensten en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, om uw gebruikservaring te personaliseren of om met u in contact te komen indien van toepassing en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.

Persoonsgegevens buiten de EER

Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgedragen en/of opgeslagen. En dat deze gegevens worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Wij nemen dan passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en in overeenstemming met deze verklaring te verwerken. Deze beschermende maatregelen omvatten onder meer contractbepalingen, zoals de standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, en geschikte 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en ongeautoriseerd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op de computer, laptop, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies om u te herkennen indien u ons bezoekt en om te zorgen dat onze website goed werkt. Daarnaast gebruiken wij cookies om uw surfgedrag bij te houden een u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. 
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 
Indien u meer wilt lezen over cookies, kan dat in onze aparte Cookie-verklaring.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen of andere doelen zoals benoemd in deze privacyverklaring. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met persoonsgegevens. Mocht u toch een klacht hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door een schriftelijke vraag of klacht te richten aan Juridische Zaken.

Contactgegevens 
Fetim B.V.
Abram Dudok van Heelstraat 4
1096 BE Amsterdam
E-mailadres: privacy@fetimgroup.com

Autoriteit  Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Stel dat u niet tevreden bent met onze reactie, dan kunt u contact opnemen of een klacht indienden bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-11-2020.